به وب سایت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.

افراد کم توانافراد کم توان

 

 

 

اطلاعات پرکاربرد مورد نیاز مراجعین کم توان بصورت قایل صوتی تهیه شده است، در این فایل صوتی اطلاعات زیر به ترتیب در اختیار شما قرار می گیرد.

1- نشانی(آدرس)

2- ساعات کار

3- شماره تماس های ضروری

4- نحوه درخواست ملاقات مردمی با مدیرکل

4- آدرس پست الکترونیکی

 

دانلود فایل صوتی

 

برای استفاده بهتر از سایت، آخرین نسخه نرم افزار صفحه خوان NVDA با پشتیبانی کامل از زبان فارسی برای دانلود در سایت قرار داده شده است، این نرم افزار مطالب سایت را با قرار گرفتن موس روی آنها برای افراد کم توان بصورت اتوماتیک می خواند. 

 

دانلود نرم افزار صفحه خوان

 

   دانلود فایل : nvda_2019.3.1.zip           حجم فایل 24608 KB
   دانلود فایل : kamtavan.mp3           حجم فایل 3168 KB