بیشتر
ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

در دیدار رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان که با فرماندار تنگستان عملکرد 6 ماهه دامپزشکی شهرستان تنگستان ارائه شد.

25 شهریور 1400
کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی  در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی در جشنواره شهید رجایی

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی ، موفق به کسب عنوان برتر در شاخص های مدیریت شد.

17 شهریور 1400
کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی، در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دستگاههای اجرایی استان، اداره کل دامپزشکی استان بوشهر موفق به کسب عنوان برتر شد.

08 شهریور 1400
نظارت بهداشتی - قرنطینه ای بر صادرات بیش از 6 هزار تن آبزیان در استان بوشهر

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر خبر داد:

نظارت بهداشتی - قرنطینه ای بر صادرات بیش از 6 هزار تن آبزیان در استان بوشهر

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از نظارت بهداشتی- قرنطینه‌ای بر صادرات بیش از شش هزار تن آبزیان در استان بوشهر خبر داد.

02 شهریور 1400
اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان بوشهر تشکیل شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر خبر داد:

اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان بوشهر تشکیل شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر از تشکیل اکیپ‌های نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورا در بوشهر خبر داد.

26 مرداد 1400
تقدیم به خبرنگاران و روابط عمومی های حرفه دامپزشکی / یادداشت : عبدالرضا کللی

یادداشتی به مناسبت روز خبرنگار

تقدیم به خبرنگاران و روابط عمومی های حرفه دامپزشکی / یادداشت : عبدالرضا کللی

روابط عمومی های دامپزشکی اغلب فراتر از وظایف یک خبرنگار به تمامی عرصه ورود کرده و با وجود تمامی مخاطرات و سختی کار همواره پرتلاش طی طریق کرده اند.

17 مرداد 1400
 پایان ذخیره سازی لارو میگو در سایت پرورش میگو بویرات شهرستان دیلم

پایان ذخیره سازی لارو میگو در سایت پرورش میگو بویرات شهرستان دیلم

پایان ذخیره سازی لارو میگو در سایت پرورش میگو بویرات شهرستان دیلم همزمان با آغاز برداشت

10 مرداد 1400
جلسه کارگروه  توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل دامپزشکی برگزار شد

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل دامپزشکی برگزار شد

در این جلسه مباحث مدیریتی و منابع انسانی و شاخص های ارزیابی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

09 مرداد 1400
ضبط محموله غیر مجاز یک تنی آبزیان از بوشهر به مقصد تهران

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر خبر داد :

ضبط محموله غیر مجاز یک تنی آبزیان از بوشهر به مقصد تهران

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر از ضبط محموله غیر مجاز یک تنی آبزیان از بوشهر به مقصد تهران خبر داد.

06 مرداد 1400
کسب رتبه برتر دامپزشکی شهرستان تنگستان در جشنواره شهید رجایی شهرستان تنگستان

کسب رتبه برتر دامپزشکی شهرستان تنگستان در جشنواره شهید رجایی شهرستان تنگستان

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی  در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

نظارت بهداشتی - قرنطینه ای بر صادرات بیش از 6 هزار تن آبزیان در استان بوشهر

نظارت بهداشتی - قرنطینه ای بر صادرات بیش از 6 هزار تن آبزیان در استان بوشهر

اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان بوشهر تشکیل شد

اکیپ‌های نظارت بهداشتی دامپزشکی در استان بوشهر تشکیل شد

تقدیم به خبرنگاران و روابط عمومی های حرفه دامپزشکی / یادداشت : عبدالرضا کللی

تقدیم به خبرنگاران و روابط عمومی های حرفه دامپزشکی / یادداشت : عبدالرضا کللی

 پایان ذخیره سازی لارو میگو در سایت پرورش میگو بویرات شهرستان دیلم

پایان ذخیره سازی لارو میگو در سایت پرورش میگو بویرات شهرستان دیلم

جلسه کارگروه  توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل دامپزشکی برگزار شد

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل دامپزشکی برگزار شد

ضبط محموله غیر مجاز یک تنی آبزیان از بوشهر به مقصد تهران

ضبط محموله غیر مجاز یک تنی آبزیان از بوشهر به مقصد تهران

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

ارائه گزارش عملکرد شش ماهه اداره دامپزشکی تنگستان در دیدار با فرماندار

در دیدار رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تنگستان که با فرماندار تنگستان عملکرد 6 ماهه دامپزشکی شهرستان تنگستان ارائه شد.

1400/06/25
کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی  در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی در جشنواره شهید رجایی

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی و در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دستگاههای اجرایی شهرستان دشتی ، موفق به کسب عنوان برتر در شاخص های مدیریت شد.

1400/06/17
کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

کسب رتبه برتر اداره کل دامپزشکی بوشهر در جشنواره شهید رجایی

در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی، در ارزیابی عملکرد سال ۹۹ دستگاههای اجرایی استان، اداره کل دامپزشکی استان بوشهر موفق به کسب عنوان برتر شد.

1400/06/08
 نهمین شماره نشریه الکترونیک فصلبرگ نگاه دامپزشکی استان بوشهر منتشر شد

نهمین شماره نشریه الکترونیک فصلبرگ نگاه دامپزشکی استان بوشهر منتشر شد

نشریه الکترونیک فصلبرگ نگاه دامپزشکی استان بوشهر دومین سال فعالیت خود را با انتشار نهمین شماره خود ادامه داد.

1399/11/14
انتصاب جدید دراداره کل دامپزشکی استان بوشهر

انتصاب جدید دراداره کل دامپزشکی استان بوشهر

دکتر امرالله قاجاری به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپرشکی استان بوشهر منصوب شد.

1399/12/18
انتصاب رئیس جدید اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر

انتصاب رئیس جدید اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر

دکتر مهدی تنگستانی مکان به سمت رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر منصوب شد.

1399/06/19

نظرسنجی