بیشتر
29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر خبر داد

29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از تجهیز و ساماندهی 29 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت رایگان بر ذبح دام در روز عید قربان خبر داد.

28 تیر 1400
وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر خبر داد

وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر از برگزاری وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما خبر داد.

28 تیر 1400
پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان خبر داد

پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان از پایان واکسیناسیون رایگان بروسلوز در جمعیت بره و بزغاله خبر داد .

23 تیر 1400
افزایش 57 درصدی کشتار در کشتارگاه دام سنتی شهرداری خورموج

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی خبر داد

افزایش 57 درصدی کشتار در کشتارگاه دام سنتی شهرداری خورموج

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتی از افزایش 57 درصدی کشتار در کشتارگاه دام سنتی شهرداری خورموج خبر داد.

02 تیر 1400
پایان طرح واکسیناسیون بروسلوز دام سبک در شهرستان دیلم

پایان طرح واکسیناسیون بروسلوز دام سبک در شهرستان دیلم

بیش از هشت هزار راس دام سبک در برابر بیماری بروسلوز واکسینه شدند.

23 خرداد 1400
 مرحله اول واکسیناسیون علیه بیماری هاری در کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب بوشهر اجرا شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر:

مرحله اول واکسیناسیون علیه بیماری هاری در کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب بوشهر اجرا شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر از اجرای اولین مرحله واکسیناسیون رایگان علیه بیماری هاری در جمعیت سگ‌های بلاصاحب جمع آوری شده و همچنین سمپاشی در کمپ شهرداری بوشهر خبر داد.

11 خرداد 1400
گزارش پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه رمضان در شهرستان دیر

گزارش پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه رمضان در شهرستان دیر

در طرح طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان در شهرستان دیر تعداد 286 مورد بازدید از مراکز تولید، عرضه و نگهداری فرآورده های خام دامی انجام شد.

29 اردیبهشت 1400
شرکت ایمن سرما سازان جنوب مجوز صادرات محصولات دریایی به چین را اخذ کرد

در استان بوشهر انجام شد

شرکت ایمن سرما سازان جنوب مجوز صادرات محصولات دریایی به چین را اخذ کرد

بازرسی ویدئویی و ممیزی گمرک کشور چین از شرکت ایمن سرماسازان جنوب انجام شد.

29 اردیبهشت 1400
669 بازدید بهداشتی در طرح تشدید  نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر خبر داد :

669 بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر از 669 بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان خبر داد.

26 اردیبهشت 1400
بیش از ۱۲00 بازدید بهداشتی در شهرستان دشتستان ویژه طرح تشدید  نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان خبر داد :

بیش از ۱۲00 بازدید بهداشتی در شهرستان دشتستان ویژه طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان : در طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان 1227 بازدید و بازرسی بهداشتی از مراکز تولید عرضه و نگهداری فرآورده های خام دامی انجام شد.

26 اردیبهشت 1400
29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

افزایش 57 درصدی کشتار در کشتارگاه دام سنتی شهرداری خورموج

افزایش 57 درصدی کشتار در کشتارگاه دام سنتی شهرداری خورموج

پایان طرح واکسیناسیون بروسلوز دام سبک در شهرستان دیلم

پایان طرح واکسیناسیون بروسلوز دام سبک در شهرستان دیلم

 مرحله اول واکسیناسیون علیه بیماری هاری در کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب بوشهر اجرا شد

مرحله اول واکسیناسیون علیه بیماری هاری در کمپ نگهداری سگ های بلاصاحب بوشهر اجرا شد

گزارش پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه رمضان در شهرستان دیر

گزارش پایان طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه رمضان در شهرستان دیر

شرکت ایمن سرما سازان جنوب مجوز صادرات محصولات دریایی به چین را اخذ کرد

شرکت ایمن سرما سازان جنوب مجوز صادرات محصولات دریایی به چین را اخذ کرد

669 بازدید بهداشتی در طرح تشدید  نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

669 بازدید بهداشتی در طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

بیش از ۱۲00 بازدید بهداشتی در شهرستان دشتستان ویژه طرح تشدید  نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

بیش از ۱۲00 بازدید بهداشتی در شهرستان دشتستان ویژه طرح تشدید نظارت بهداشتی ماه مبارک رمضان انجام شد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

29 اکیپ دامپزشکی استان بوشهر رایگان بر ذبح بهداشتی دام در عید قربان نظارت می‌کنند

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از تجهیز و ساماندهی 29 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت رایگان بر ذبح دام در روز عید قربان خبر داد.

28 تیر 1400
وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما برگزار شد

رییس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر از برگزاری وبینار آموزشی آشنایی و نحوه کار با دستگاه های ثبت و سنجش دما خبر داد.

28 تیر 1400
پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

پایان طرح واکسیناسیون رایگان بروسلوز بره و بزغاله در شهرستان دشتستان

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دشتستان از پایان واکسیناسیون رایگان بروسلوز در جمعیت بره و بزغاله خبر داد .

23 تیر 1400
انتصاب جدید دراداره کل دامپزشکی استان بوشهر

انتصاب جدید دراداره کل دامپزشکی استان بوشهر

دکتر امرالله قاجاری به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل دامپرشکی استان بوشهر منصوب شد.

18 اسفند 1399
انتصاب رئیس جدید اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر

انتصاب رئیس جدید اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر

دکتر مهدی تنگستانی مکان به سمت رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور دامپزشکی استان بوشهر منصوب شد.

نظرسنجی