بیشتر
نظارت بهداشتی بر بیش از 4000 تن فرآورده خام دامی در شهرستان عسلویه انجام شد

طی 9 ماه اخیر

نظارت بهداشتی بر بیش از 4000 تن فرآورده خام دامی در شهرستان عسلویه انجام شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه : طی 9 ماه اخیر نظارت بهداشتی بر بیش از 4000 تن فرآورده خام دامی در شهرستان عسلویه انجام شده است.

99/10/17
بازدید و پایش مراقبت بیماری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه

بازدید و پایش مراقبت بیماری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه از بازدید و پایش منطقه حفاظت شده و پارک ملی نایبند خبر داد.

99/10/16
آزمایشگاههای میکروبیولوژی و محیط زیست بوشهر آغاز بکار کرد

آزمایشگاههای میکروبیولوژی و محیط زیست بوشهر آغاز بکار کرد

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: این اداره کل غذاهای مورد مصرف انسان و دام را از لحاظ میکروبی، شیمیایی و سایر موارد مورد آزمون قرار می‌دهد که مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان موفق شد با دریافت مجوزهای لازم به عنوان آزمایشگاه همکار، این مهم را عهده‌دار شود.

99/03/21
جلوگیری از فعالیت مرغ فروشی در راستای پروتکل های بهداشتی کمیته پیشگیری از بیماری کرونا

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه خبر داد

جلوگیری از فعالیت مرغ فروشی در راستای پروتکل های بهداشتی کمیته پیشگیری از بیماری کرونا

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه از پلمپ دو واحد عرضه مرغ گرم در شهرستان عسلویه خبر داد.

99/02/20
نظارت بهداشتی بر بیش از 483 تن تخم مرغ ورودی به شهرستان عسلویه

نظارت بهداشتی بر بیش از 483 تن تخم مرغ ورودی به شهرستان عسلویه

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه : در طی سال 97 نظارت بهداشتی بر بیش از 483 تن تخم مرغ ورودی به شهرستان عسلویه بعمل آمد.

98/02/23
حدود 7000 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای سال تاکنون تحت نظارت بهداشتی قرار گرفتند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه خبر داد

حدود 7000 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای سال تاکنون تحت نظارت بهداشتی قرار گرفتند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان عسلویه از نظارت بهداشتی بر حدود 7000 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.

97/12/02
معدوم سازی ماهی تیلاپیا تاریخ گذشته در شهرستان عسلویه

معدوم سازی ماهی تیلاپیا تاریخ گذشته در شهرستان عسلویه

407کیلو گرم ماهی تیلاپیا تاریخ گذشته در شهرستان عسلویه معدوم سازی شد.

97/10/20
نظارت بهداشتی بر بیش از 4000 تن فرآورده خام دامی در شهرستان عسلویه انجام شد

نظارت بهداشتی بر بیش از 4000 تن فرآورده خام دامی در شهرستان عسلویه انجام شد

بازدید و پایش مراقبت بیماری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه

بازدید و پایش مراقبت بیماری از منطقه حفاظت شده و پارک ملی نایبند شهرستان عسلویه

آزمایشگاههای میکروبیولوژی و محیط زیست بوشهر آغاز بکار کرد

آزمایشگاههای میکروبیولوژی و محیط زیست بوشهر آغاز بکار کرد

جلوگیری از فعالیت مرغ فروشی در راستای پروتکل های بهداشتی کمیته پیشگیری از بیماری کرونا

جلوگیری از فعالیت مرغ فروشی در راستای پروتکل های بهداشتی کمیته پیشگیری از بیماری کرونا

ویروس کرونا،بیماری کووید 2019 و نقش حیوانات و فرآورده های خام دامی در انتقال آن

ویروس کرونا،بیماری کووید 2019 و نقش حیوانات و فرآورده های خام دامی در انتقال آن

نظارت بهداشتی بر بیش از 483 تن تخم مرغ ورودی به شهرستان عسلویه

نظارت بهداشتی بر بیش از 483 تن تخم مرغ ورودی به شهرستان عسلویه

بازدید رئیس دامپزشکی شهرستان عسلویه از سایت حفاظت شده جبیر

بازدید رئیس دامپزشکی شهرستان عسلویه از سایت حفاظت شده جبیر

حدود 7000 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای سال تاکنون تحت نظارت بهداشتی قرار گرفتند.

حدود 7000 کیلوگرم فرآورده خام دامی از ابتدای سال تاکنون تحت نظارت بهداشتی قرار گرفتند.

معدوم سازی ماهی تیلاپیا تاریخ گذشته در شهرستان عسلویه

معدوم سازی ماهی تیلاپیا تاریخ گذشته در شهرستان عسلویه

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی