لیست خدمات سازمان در سامانه مجوزها

موافقت اولیه پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

گواهی فروش آزاد دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه کوبی دامپزشکی.pdf

پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی.pdf

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی.pdf

پروانه بهداشتی تاسیس انواع اماکن دامی.pdf

پروانه بهداشتی تاسیس صنایع وابسته به دام.pdf

پروانه بهداشتی وسایل نقلیه ویژه حمل کالاهای تحت نظارت دامپزشکی.pdf

پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

پروانه بهداشتی تولید فرآورده های دامی.pdf

پروانه دامپزشکی تاسیس کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

پروانه دامپزشکی بهره برداری کارخانه تولید دارو و مواد مصرفی دامپزشکی.pdf

پروانه ساخت خوراک دام.pdf

صدور مجوز توزیع داروهای وارداتی.pdf

کد حلال (نظارت شرعی) کشتارگاه های دام و طیور.pdf

شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی.pdf

گواهی ثبت مواد غذایی متراکم (کنسانتره) و مکمل های غذایی.pdf

گواهی درجه بندی -رتبه بندی.pdf

گواهی حلال محموله های صادراتی.pdf

گواهی سامانه مدیریت بهداشتی.pdf

مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری ورود آبزی در آبزی پروری.pdf

مجوز شرعی واردات محصولات با منشا دامی.pdf

 

لینک کوتاه