اهبرد مشارکت مصوب سازمان دامپزشکی کشور

سازمان دامپزشکی کشور در راستای انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می کند با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی و فنی، خدمات باکیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید و با اجرای مفاد ماده "9" تصویب‌نامه شماره 112128 مورخ 1395/12/28 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان را به شرح ذیل فراهم نماید.

·      حتی المقدور پیش نویس کلیه مقررات و لوایح خود را اعم از آیین‌نامه ها، دستورالعمل ­ها و ضوابط اجرایی را به مدت یک هفته از طریق درگاه الکترونیک سازمان در معرض اظهارنظر ذینفعان، جوامع عمومی و تخصصی قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات نسبت به بررسی، اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ اقدام نماید.

·      پایگاه اطلاع ­رسانی سازمان به نشانی www.ivo.ir، پست الکترونیکی به آدرس info@ivo.ir ، تلفن ارتباط مردمی 1512و دیگر کانال های ارتباطی، بستر تعاملی لازم جهت دریافت نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات شهروندان فراهم شده و این نظرات توسط حوزه ریاست، بازرسی و شکایات، روابط عمومی و سایر بخش های مربوطه مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.

·      واحدهای ارائه دهنده خدمات مکلفند پس از دریافت پیشنهادات یا شکایات در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ارسال پاسخ اقدام نموده و پاسخ را به شهروند موردنظر منعکس نمایند. در مجموع روند رسیدگی و پاسخگویی به شکایات نباید بیش از 10 روز کاری به طول بیانجامد. (سامانه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

·      عموم شهروندان امکان مشاهده، اظهارنظر و پیگیری خدمات سازمان دامپزشکی کشور را از طریق تارنما، سامانه های الکترونیکی و سامانه خدمات سازمان اداری و استخدامی کشور را خواهند داشت.

·      شهروندان محترم می‌توانند علاوه بر بسترهای الکترونیکی از طریق شماره تلفن‌های 3-02188953400سازمان مرکزی و شماره­های تماس ادارات کل دامپزشکی استانها و یا از طریق  شماره1512، هرگونه اظهارنظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام و پیگیری نمایند.

·      سازمان دامپزشکی کشور بر خود لازم می داند همواره نظرات، پیشنهادات و انتقادات و شکایات آحاد مردم بویژه نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، ذینفعان، مدیران و کارشناسان را گردآوری و راهکارهای افزایش کیفیت خدمات را تدوین و بروزرسانی نماید.

                                                         دکتر علیرضا رفیعی پور، رییس سازمان دامپزشکی کشور

 

 

فایل ها

لینک کوتاه