نام واحدمسئول واحدشماره تلفن
تلفنخانهآقای روح الله طلعتیان111
معاونت توسعه مدیریت و منابعآقای میثم رضایی113
دفتر مدیرکلآقای ماشالله شعبانی114
معاونت سلامتآقای دکتر سیمرونی115
دفتر معاونینآقای مجید بارونی117
مدیر کلآقای دکتر مهدی تنگستانی118
امور مالیخانم چاهکوتاهی120
امور پرداخت قراردادهاخانم چاهکوتاهی - آقای شادمان 121
اداره آبزیانآقای دکتر آذرنگ122
روابط عمومیآقای کللی123
دیوان محاسباتآقای پیرینه124
کتابخانه و آموزشخانم حقیقی125
امور حقوقیآقای دهقان126
دفتر ایمنی و خدماتآقای طلعتیان128
حراستآقای دکتر سلیمی فرد129
اداره نظارتآقای دکتر محمدرضا عباسی130
اداره قرنطینهآقای دکتر بازیار131
انبارآقای علیرضا اخوان132
آزمایشگاه کنترل کیفیخانم دکتر حیدری133
نگهبانی140
کارپردازیآقای مارگیر141
بسیج و امور شهرستان هاآقای دکتر کاوه فرد142
امور اداری، رفاه و پشتیبانیآقای مصلحی143
کارگزینیآقای جان امیری144
دبیرخانهخانم تمهید 146
ارزیابی عملکردآقای محمد زاده148
فناوری اطلاعات و ارتباطاتآقای بهروز بهنامی149
اداره طیورآقای دکتر سعادت151
دفتر نمایندگی ولی فقیهآقای حجت الاسلام و المسلمین محمدی منش153
اداره مبارزه و بررسی هاآقای دکتر رنجبر155
بهنامی123
لینک کوتاه