دکتر مهدی تنگستانی مکان

مدیر کل

دکتر مهدی تنگستانی مکان

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی

معاون سلامت

محمدمهدی سیمرونی

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

مهندس میثم رضایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

مهندس میثم رضایی

تحصیلات :

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش کوچه ورزش 2 کوچه بن بست دامپزشکی اداره کل دامپزشکی

نعمت الله رنجبر

بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

نعمت الله رنجبر

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

مهران باصولی

برنامه و بودجه

مهران باصولی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

بهروز بهنامی

مدیر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

بهروز بهنامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333006

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرامرز آذرنگ

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

فرامرز آذرنگ

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر خیابان ورزش

کبری تمهید

مسئول دبیرخانه

کبری تمهید

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733334270

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

دکتر یوسف سعادت

رئیس اداره طیور

دکتر یوسف سعادت

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

وحیده چاهکوتاهی

رئیس امور مالی

وحیده چاهکوتاهی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733324584

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

رسول محمدی منش

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

رسول محمدی منش

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 07733323592

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

هادی سلیمی فرد

رئیس بازرسی و رییس حراست

هادی سلیمی فرد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

رحمان بخش مصلحی

رئیس اداره عمومی

رحمان بخش مصلحی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرشته حقیقی

رئیس آموزش

فرشته حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

لینک کوتاه