مرتضی بحرانی

مدیر کل

مرتضی بحرانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی

معاون سلامت

محمدمهدی سیمرونی

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

دکتر امرالله قاجاری

معاون توسعه مدیریت و منابع

دکتر امرالله قاجاری

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش کوچه ورزش 2 کوچه بن بست دامپزشکی اداره کل دامپزشکی

نعمت الله رنجبر

بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

نعمت الله رنجبر

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدحسن رهنما

برنامه و بودجه

محمدحسن رهنما

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

بهروز بهنامی

مدیر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

بهروز بهنامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333006

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرامرز آذرنگ

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

فرامرز آذرنگ

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر خیابان ورزش

کبری تمهید

مسئول دبیرخانه

کبری تمهید

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733334270

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

مهدی تنگستانی

رئیس اداره طیور

مهدی تنگستانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

لیلا نصوری

رئیس امور مالی

لیلا نصوری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733324584

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

رسول محمدی منش

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

رسول محمدی منش

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 07733323592

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

هادی سلیمی فرد

رئیس بازرسی و رییس حراست

هادی سلیمی فرد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

مهران باصولی

رئیس اداره عمومی

مهران باصولی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرشته حقیقی

رئیس آموزش

فرشته حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733333007

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

لینک کوتاه