مرتضی بحرانی

مدیر کل مرتضی بحرانی

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی

معاون سلامت محمدمهدی سیمرونی

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

دکتر امرالله قاجاری

معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر امرالله قاجاری

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش کوچه ورزش 2 کوچه بن بست دامپزشکی اداره کل دامپزشکی

نعمت الله رنجبر

بهداشت و مدیریت بیماری های دامی نعمت الله رنجبر

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

محمدحسن رهنما

برنامه و بودجه محمدحسن رهنما

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

بهروز بهنامی

مدیر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بهروز بهنامی

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333006

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرامرز آذرنگ

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان فرامرز آذرنگ

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بوشهر خیابان ورزش

کبری تمهید

مسئول دبیرخانه کبری تمهید

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733334270

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

مهدی تنگستانی

رئیس اداره طیور مهدی تنگستانی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

لیلا نصوری

رئیس امور مالی لیلا نصوری

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733324584

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

رسول محمدی منش

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه رسول محمدی منش

تحصیلات : حوزه

شماره تماس : 07733323592

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : خیابان ورزش بن بست دامپزشکی

هادی سلیمی فرد

رئیس بازرسی و رییس حراست هادی سلیمی فرد

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

مهران باصولی

رئیس اداره عمومی مهران باصولی

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرشته حقیقی

رئیس آموزش فرشته حقیقی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733333007

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

لینک کوتاه