دکتر مهدی تنگستانی مکان (23 سال سابقه کاری)

مدیر کل

دکتر مهدی تنگستانی مکان (23 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733322004

پست الکترونیکی : m.tangestanimakan@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

محمدمهدی سیمرونی (26 سال سابقه کاری)

معاون سلامت

محمدمهدی سیمرونی (26 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330445

پست الکترونیکی : mm.simrouni@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

مهندس میثم رضایی (15 سال سابقه کاری)

معاون توسعه مدیریت و منابع

مهندس میثم رضایی (15 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : m.rezaee@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

نعمت الله رنجبر (32 سال سابقه کاری)

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

نعمت الله رنجبر (32 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : n.ranjbar@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

مهران باصولی (19 سال سابقه کاری)

رئیس اداره برنامه و بودجه

مهران باصولی (19 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733330445

پست الکترونیکی : m.basouli@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

بهروز بهنامی (12 سال سابقه کاری)

مدیر فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

بهروز بهنامی (12 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733333006

پست الکترونیکی : behnami@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرامرز آذرنگ (17 سال سابقه کاری)

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان

فرامرز آذرنگ (17 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : f.azarang@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

کبری تمهید (29 سال سابقه کاری)

مسئول دبیرخانه

کبری تمهید (29 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی

شماره تماس : 07733334270

پست الکترونیکی : k.tamhid@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

یوسف سعادت (26 سال سابقه کاری)

رئیس اداره طیور

یوسف سعادت (26 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : y.saadat@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

وحیده چاهکوتاهی (21 سال سابقه کاری)

رئیس امور مالی

وحیده چاهکوتاهی (21 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733324584

پست الکترونیکی : v.chahkootahi@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

رسول محمدی منش  (18سال سابقه کاری)

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

رسول محمدی منش (18سال سابقه کاری)

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 07733323592

پست الکترونیکی : r.mohammadimanesh@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

هادی سلیمی فرد (17 سال سابقه کاری)

رئیس بازرسی و رییس حراست

هادی سلیمی فرد (17 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکترا

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : hadi.salimifard@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

رحمان بخش مصلحی (33 سال سابقه کاری)

رئیس اداره عمومی

رحمان بخش مصلحی (33 سال سابقه کاری)

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : r.moslehi@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرزانه افری (13 سال سابقه کاری)

رییس آزمایشگاه و اداره دارو و درمان

فرزانه افری (13 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 07733326684

پست الکترونیکی : f.afra@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

حسن بازیار (17 سال سابقه کاری)

رییس اداره قرنطینه و امور بین الملل

حسن بازیار (17 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 07733330447

پست الکترونیکی : h.bazyar@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

عبدالرضا کللی (26 سال سابقه کاری)

رییس اداره روابط عمومی

عبدالرضا کللی (26 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733326684

پست الکترونیکی : ar.kolleli@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

محمدرضا عباسی (15 سال سابقه کاری)

رئيس اداره نظارت بربهداشت عمومي وموادغذايي

محمدرضا عباسی (15 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 0773330043

پست الکترونیکی : mr.abbasi@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

فرشته حقیقی (29 سال سابقه کاری)

رئیس آموزش

فرشته حقیقی (29 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 07733333007

پست الکترونیکی : f.haghighi@ivo.ir

آدرس : بوشهر - خیابان ورزش - اداره کل دامپزشکی

حمداله مظفری نسب (6 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان عسلویه

حمداله مظفری نسب (6 سال سابقه کاری)

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 7737224527

پست الکترونیکی : ivo.asalouyeh@ivo.ir

آدرس : عسلویه، بلوار امام خمینی (ره)، کد پستی: 7511976626

یونس حق شناس (7 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان جم

یونس حق شناس (7 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 7737224527

پست الکترونیکی : ivo.jam@ivo.ir

آدرس : جم، بلوار امام خمینی (ره)، خیابان بهداشت، کد پستی:7558159058

برهان مال الهی (9 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان کنگان

برهان مال الهی (9 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 7737224527

پست الکترونیکی : ivo.kangan@ivo.ir

آدرس : کنگان، بلوار امام خمینی (ره)، کد پستی 7557146835

علی انگالی نژاد (15 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان دیلم

علی انگالی نژاد (15 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 7733242120

پست الکترونیکی : ivo.deylam@ivo.ir

آدرس : دیلم، بلوار امام خمینی (ره) جنوبی، راسته مصلی، کد پستی: 7536169478

اسماعیل محمودی (18 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان دیر

اسماعیل محمودی (18 سال سابقه کاری)

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 7735425400

پست الکترونیکی : ivo.dayyer@ivo.ir

آدرس : دیر، فرودگاه فاز یک، کد پستی: 7554113364

یاسین بهزادی (21 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان دشتی

یاسین بهزادی (21 سال سابقه کاری)

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 7735322997

پست الکترونیکی : ivo.dashti@ivo.ir

آدرس : خورموج، بلوار شهدای نیروی انتظامی، کد پستی: 7541845171

احمد	علی پور (8 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان تنگستان

احمد علی پور (8 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکترای تخصصی

شماره تماس : 7735222370

پست الکترونیکی : ivo.tangestan@ivo.ir

آدرس : اهرم، خیابان امام خمینی، کوچه دامپزشکی، کد پستی: 7551846874

فیصل ضرغامی (17 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان دشتستان

فیصل ضرغامی (17 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری تخصصی

شماره تماس : 7734221413

پست الکترونیکی : ivo.dashtestan@ivo.ir

آدرس : برازجان، بلوار جمهوری اسلامی، روبرو ایستگاه آتش‌نشانی، کد پستی: 7561666166

مجتبی رضائی نیا (17 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان گناوه

مجتبی رضائی نیا (17 سال سابقه کاری)

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 7733123584

پست الکترونیکی : ivo.genaveh@ivo.ir

آدرس : گناوه، خیابان پاسداران، روبروی دریابانی، کد پستی: 7531734615

سیروس بنافی (13 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان بوشهر

سیروس بنافی (13 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 7733342833

پست الکترونیکی : ivo.boushehr@ivo.ir

آدرس : بوشهر، خیابان ولی عصر، خیابان جهاد، کد پستی: 7515644534

زینب	نوروزی (18 سال سابقه کاری)

رئیس دامپزشکی شهرستان مرکز تشخیص

زینب نوروزی (18 سال سابقه کاری)

تحصیلات : دکتری

شماره تماس : 7733333006

پست الکترونیکی : ivo.markaz@ivo.ir

آدرس : چغادک، مرکز ملی بررسی و تشخیص بیماری‌های میگو، کد پستی: 7538193145

لینک کوتاه