به وب سایت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر، صفحه راهنمای اختصاصی افراد کم توان خوش آمدید.

جهت پشتیبانی و تسهیل استفاده افراد کم توان از سایت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر امکانات خاصی در نظر گرفته شده است.

در سمت چپ سایت آیکن تنظیمات و شخصی سازی سایت با پشتیبانی از افراد کم توان قرار دارد.

افراد کم توانافراد کم توان

 

 

کلیه اخبار سایت بصورت Text-to-Speech (TTS) بصورت فایل شنیداری پخش و بدون نیاز به هیچ نرم افزار جانبی قابل شنیدن است.

 

اطلاعات پرکاربرد مورد نیاز مراجعین کم توان بصورت قایل صوتی تهیه شده است، در این فایل صوتی اطلاعات زیر به ترتیب در اختیار شما قرار می گیرد.

1- نشانی(آدرس)

2- ساعات کار

3- شماره تماس های ضروری

4- نحوه درخواست ملاقات مردمی با مدیرکل

4- آدرس پست الکترونیکی

 

دانلود فایل صوتی

 

 

 

فایل ها

لینک کوتاه