لیست اخبار صفحه :1
مصاحبه خبری خبرگزاری تسنیم با مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر
در خصوص اقدامات انجام شده دامپزشکی در فصل جدید پرورش میگو انجام شد

مصاحبه خبری خبرگزاری تسنیم با مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر

مصاحبه خبری خبرگزاری تسنیم با مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر در خصوص اقدامات بهداشتی انجام شده دامپزشکی در فصل جدید پرورش میگو در استان و توصیه های بهداشتی لازم

لینک کوتاه