لیست اخبار صفحه :1
اکیپ‌های نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورا در استان بوشهر تشکیل شد
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر خبر داد:

اکیپ‌های نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورا در استان بوشهر تشکیل شد

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر از تشکیل 34 اکیپ‌ نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی ویژه ایام تاسوعا و عاشورا خبر داد.

لینک کوتاه