لیست اخبار صفحه :1
طرح‌های جهاد کشاورزی در دیلم حمایت ویژه می‌شوند
فرماندار دیلم:

طرح‌های جهاد کشاورزی در دیلم حمایت ویژه می‌شوند

فرماندار دیلم گفت: در کمیته برنامه ریزی شهرستان دیلم مجموعه جهاد کشاورزی را ویژه خواهیم دید و در بحث آبخیزداری، آبزی پروری، امور عشایر، دامپزشکی و تعاون روستایی حمایت خواهیم کرد.

لینک کوتاه