لیست اخبار صفحه :0
عملیات پدافند غیرعامل، سمپاشی بدن و جایگاه دام با همکاری حوزه بسیج جندالله شهر دوراهک
به مناسبت هفته بسیج انجام شد

عملیات پدافند غیرعامل، سمپاشی بدن و جایگاه دام با همکاری حوزه بسیج جندالله شهر دوراهک

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر از اجرای عملیات پدافند غیرعامل سمپاشی جایگاه و بدن دام به مناسبت هفته بسیج و با همکاری حوزه بسیج جندالله شهر دوراهک خبر داد.

لینک کوتاه