لیست اخبار صفحه :1
بخش مهمی از وظایف دامپزشکی در راستای اهداف اجرایی جهاد تبیین و محرومیت زدایی است
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان بوشهر مطرح کرد:

بخش مهمی از وظایف دامپزشکی در راستای اهداف اجرایی جهاد تبیین و محرومیت زدایی است

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان بوشهر در نشست با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر اجرای اهداف تعیین شده جهاد تبیین و محرومیت زدایی تاکید کرد.

لینک کوتاه