لیست اخبار صفحه :0
دامهای صادره از گمرک بوشهر  متعلق به کشور ترکیه می باشد / سیاست سازمان دامپزشکی حفظ جمعیت دامی کشور می باشد
مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر در پاسخ به خبر منتشر شده در رسانه ها توضیح داد

دامهای صادره از گمرک بوشهر متعلق به کشور ترکیه می باشد / سیاست سازمان دامپزشکی حفظ جمعیت دامی کشور می باشد

مدیر کل دامپزشکی استان بوشهر : دامهای صادره از گمرک بوشهر به مقصد قطر متعلق به کشور ترکیه می باشد .

لینک کوتاه