لیست اخبار صفحه :1
نقش دامپزشکی در جهاد تبیین ، تلاشگران عرصه سلامت از مزرعه تا سفره
یادداشت : به مناسبت هفته دامپزشکی

نقش دامپزشکی در جهاد تبیین ، تلاشگران عرصه سلامت از مزرعه تا سفره

امروز دامپزشکی خود را در خط مقدم جهاد تبیین برای تضمین سلامت مردم می بیند و این جهاد در جهت امنیت غذایی و رونق تولید بکار گرفته شده تا به عنوان ستون اصلی امنیت غذایی کشور بیش از پیش مطرح شود.

لینک کوتاه