لیست اخبار صفحه :1
امام جمعه بوشهر : دامپزشکی یک سازمان استراتژیک ، موثر و مفید برای جامعه / نقش دامپزشکی در مقاومت در برابر تخریب امنیت غذایی مهم و حیاتی است
حضور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در جمع مدیران وکارکنان دامپزشکی

امام جمعه بوشهر : دامپزشکی یک سازمان استراتژیک ، موثر و مفید برای جامعه / نقش دامپزشکی در مقاومت در برابر تخریب امنیت غذایی مهم و حیاتی است

آیت اله صفایی بوشهری : دامپزشکی با نقش های مختلف نظارتی ، شرعی ، پایش و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین مبارزه با بیماریهای دام ، طیور و آبزیان یک سد مقاومتی محکم در برابر این تهدیدات تخریب امنیت غذایی به شمار می رود.

عکس نوشت در فعالیتی جهاد گرانه ... وقتی از سختی های کار دامپزشکی گفته می شود
یادداشتی تقدیم به جهادگران عرصه دامپزشکی

عکس نوشت در فعالیتی جهاد گرانه ... وقتی از سختی های کار دامپزشکی گفته می شود

سربازان جبهه بهداشت و سلامت با مخاطرات انواع بیماریهای مشترک بین انسان و دام دست و پنجه نرم می کنند تا سلامت سفره غذایی هم وطنان خود را تضمین و تامین کنند.

لینک کوتاه